close menu
buddymart
buddymart store

บัดดี้มาร์ทคืออะไร

ร้านค้าปลีกรูปแบบสมัยใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนด้วย สินค้าคุณภาพ
และบริการที่ครบถ้วนจากประสบการณ์กว่า 16 ปี ในการเป็นคู่คิดธุรกิจ “มิตรแท้โชห่วย” ของแม็คโคร

คุณสมบัติการเข้าร่วมเป็นคู่ค้ากับบัดดี้มาร์ท

  • ผู้ประกอบการเดิม หรือผู้ที่อยากทำธุรกิจโชห่วยและมินิมาร์ท
  • มีใจรักบริการ และมีความตั้งใจอยากจะพัฒนาร้านค้า
  • มีเงินลงทุนตกแต่งร้านเริ่มต้น 100,000 - 200,000 บาท*
  • มีเงินค้ำประกัน 200,000 บาท
  • สัญญาระยะเวลา 3 ปี
  • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
line Add Buddy mart Line
เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่