close menu

ช้อป! ลุ้นโชค ทุกเดือนรับปีใหม่ ที่บัดดี้มาร์ททุกสาขา

ลุ้นโชคทุกเดือนรับปีใหม่

เพียงซื้อสินค้าที่บัดดี้มาร์ท 100 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ รับสิทธิ์ลุ้นโชค 1 สิทธิ์ รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท

รายการของรางวัล

 • บัตรของขวัญทองคำออโรร่า 10,000 บาท จำนวน 9 รางวัล
 • พัดลมฮาตาริตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว รุ่น HT-T16M4 จำนวน 75 รางวัล*

ระยะเวลากิจกรรม 1 พ.ย. 2565 – 31 ม.ค. 2566 เท่านั้น
*สงวนสิทธิ์ในการเลือกสี และเงื่อนไขการแจกเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

รายละเอียดของรางวัล: การจับรางวัลจะถูกแบ่งเป็น 3 รอบ โดยของรางวัลรวมทั้ง 3 รอบ มีดังนี้

ของรางวัล

มูลค่ารางวัล (บาท)

จำนวนของรางวัล

รวมมูลค่าของรางวัล (บาท)

จำนวนครั้งที่จับรางวัล

รอบการชิงโชค

บัตรของขวัญออโรร่า*

10,000 บาท

9 รางวัล

90,000 บาท

 3 รอบ

(รอบละ 3 รางวัล)

รอบที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 – 30 พ.ย. 2565 จับรางวัล 15 ธ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 19 ธ.ค. 2565


รอบที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 จับรางวัล 16 ม.ค.2566 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 20 ม.ค.2566


รอบที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2566 จับรางวัล 15 ก.พ.2566 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 20 ก.พ.2566


ฮาตาริ พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว 

รุ่น HT-T16M4 

788 บาท

75 รางวัล

59,100 บาท

3 รอบ

(รอบละ 25 รางวัล)


รวมมูลค่าของรางวัล

84 รางวัล

149,100 บาท


หมายเหตุ

 • แคมเปญนี้เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ของรางวัล รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
 • *ของรางวัล – บัตรของขวัญทองคำออโรร่า ผู้โชคดีจะได้รับบัตรของขวัญออโรร่า มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 ใบ และผู้โชคดีจะต้องนำบัตรของขวัญออโรร่าไปแลกรับทองคำหรือสินค้าอื่นๆ ตามที่ระบุได้ที่สาขาของบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด ตามที่กำหนด โดยชื่อที่ระบุบนบัตรของขวัญออโรร่าจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล เงื่อนไขในการแลกรับสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • บัตรของขวัญใช้แทนเงินสดและซื้อสินค้าทุกประเภทที่ห้างเพชรทองออโรร่าทุกสาขา (ยกเว้น ทองแท่ง 5 บาทและทองแท่ง 10 บาท)
 • บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัลดังกล่าว
 • หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จัดจำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการ

 1. เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าในแผนกใดก็ได้ ครบ 100 บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จรับเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม – ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้) ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในวันที่ 1 พ.ย.2565 - 31 ม.ค.2566 ตามรอบระยะเวลาของการชิงโชคที่กำหนดในแต่ละรอบของการชิงโชค นำใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีภายในวันเดียวกันไปแลกรับสิทธิ์ชิงโชค 1 สิทธิ์ (สูงสุดจำนวน 10 สิทธิ์ ต่อ 1 วัน ต่อ 1 ท่าน)
  สินค้ายกเว้น สินค้าประเภทบุหรี่ สุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นมผงเด็กแรกเกิด นมผงเด็กสูตรต่อเนื่อง กลุ่มยาและเวชภัณฑ์ การซื้อสินค้าแบบเหมา
 2. ลูกค้ากรอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน และชื่อร้านค้าที่ลูกค้าซื้อสินค้าและได้รับสิทธิ์ชิงโชค ลงบนหลังใบเสร็จรับเงิน และนำไปหย่อนลงในกล่องรับคูปองชิงโชคได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2565 - 31 ม.ค.2566 ตามรอบระยะเวลาของการชิงโชคที่กำหนดในแต่ละรอบของการชิงโชค
 3. สิทธิ์การชิงโชคทุกสิทธิ์จากร้านค้าที่ร่วมรายการ จะถูกรวบรวมไปไว้ที่ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด เพื่อทำการจับรางวัลต่อไป โดยการจับรางวัลจะแบ่งเป็น 3 รอบ (ตามที่ระบุ) ณ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด ตั้งแต่เวลา 14.00 น เป็นต้นไป
 4. การติดต่อและประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ทางบริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด จะเป็นผู้ติดต่อผู้โชคดีโดยตรง และจะติดประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการที่มีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลและ ผ่านทาง www.buddymartstore.com การประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะแบ่งเป็น 3 รอบ (ตามที่ระบุ) ตั้งแต่เวลา 11.00 น เป็นต้นไป
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิสูจน์สิทธิ์ของผู้ได้รับรางวัลก่อนการจ่ายของรางวัล ผู้ที่ปลอมแปลงสิทธิ์ชิงโชคจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
 7. หากสิทธิ์การชิงโชค (ใบเสร็จรับเงินที่กรอกข้อมูลของลูกค้าหลังใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว) ที่จับขึ้นมาได้นั้น กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสิทธิ์การชิงโชคนั้น และจับสิทธิ์การชิงโชคใหม่แทน
 8. ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้นในแต่ละรอบของการชิงโชค และผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้นตลอดแคมเปญ หากการจับรางวัลได้ชื่อผู้โชคดีซ้ำจะทำการจับรายชื่อผู้โชคดีท่านอื่นๆ แทนต่อไปจนครบทุกรางวัล และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 9. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการมอบรางวัลแก่บุคคลดังกล่าว และผู้โชคดีจะต้องมาแสดงตนเพื่อรับของรางวัลภายใน 15 วันนับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี (ผู้โชคดีจะได้รับของรางวัลไม่เกิน 30 วันหลังจากยืนยันสิทธิ์) หากไม่มาติดต่อรับรางวัลให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีรายต่อไปแทน ซึ่งผู้โชคดีรายต่อไปจะได้แก่ ผู้ที่บริษัทฯ ได้จับรางวัลสำรองไว้ในกรณีผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนดังกล่าว และถ้าไม่มีผู้ใดมารับของรางวัลภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะมอบรางวัลให้กับองค์กรการกุศลต่อไป
 10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีทะเบียนบ้านและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย เท่านั้น
 11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% หรือตามที่กฎหมายกำหนดเป็นเงินสด
 12. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 13. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องแสดงบัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับของรางวัล
 14. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นหน่วยงานหรือนิติบุคคล ผู้ที่จะได้รับของรางวัล ได้แก่ หน่วยงานหรือนิติบุคคลนั้นเท่านั้น และในการติดต่อรับของรางวัลกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หน่วยงานหรือนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลธรรมดา (“ผู้รับมอบอำนาจ”) คนหนึ่งคนใดเป็นผู้มารับของรางวัลดังกล่าว
  โดยหนังสือมอบอำนาจจะต้องประทับตราพร้อมลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานหรือนิติบุคคล และผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจพร้อมทั้งหลักฐานเกี่ยวกับหน่วยงานหรือนิติบุคคล และผู้มีอำนาจลงนามแทนหน่วยงานหรือนิติบุคคลให้ครบถ้วนด้วย
 15. กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับผลการจับรางวัลหรือเงื่อนไขการร่วมรายการ คำตัดสินของคณะกรรมการของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด
 16. สิทธิ์การชิงโชคทั้งหมด ไม่สามารถนำมาร่วมใช้ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดโดยแม็คโครได้อีก
 17. พนักงานและบุคคลในครอบครัวของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) คู่ค้า และครอบครัว พนักงานบัดดี้มาร์ท ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้
 18. สอบถามเงื่อนไขวิธีการร่วมรายการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 19. ผู้เข้าร่วมรายการได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขการร่วมรายการ ของรางวัล และรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้
 20. บริษัทฯ มีสิทธิ์นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ ทั้งภาพและเสียง เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้ในการอื่น เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
 21. บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด กติกา และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันทดแทนได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 22. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เวลาทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด คุณกิตติ์ธเนศ เปรมศิริไพศาล โทรศัพท์ 02-861-9712 ต่อ 15 หรือ 061-549-5238
 23. เพื่อให้ท่านลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษจากแม็คโครอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการทำกิจกรรมทางการตลาดและพัฒนาการขายและบริการ รวมทั้งการติดต่อและสำรวจความพึงพอใจของท่าน เพื่อพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.siammakro.co.th/pdpa หรือโทร 02-779-9955
 24. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชค ช้อป! ลุ้นโชค ทุกเดือน รับปีใหม่ ภายใต้บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้ายินยอมเปิดเผยให้ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมใช้ และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอันได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของข้าพเจ้าเพื่อการดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบว่าหากข้าพเจ้าไม่เปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล ข้าพเจ้าจะไม่สามารถร่วมกิจกรรมชิงโชคข้างต้นได้

หมายเหตุ ผู้โชคดีในแต่ละรอบของการชิงโชคจะต้องไม่ซ้ำก้น และผู้โชคดีตลอดทั้งแคมเปญจะต้องไม่ซ้ำกันด้วย กล่าวคือ ถ้าผู้โชคดีได้รับรางวัลในรอบของการชิงโชครอบใดรอบหนึ่งไปแล้ว ผู้โชคดีจะไม่สามารถมีสิทธิ์ได้รับรางวัลในรอบของการชิงโชครอบอื่นๆ ได้อีก เช่น ผู้โชคดีได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งในรอบที่ 1 แล้ว ผู้โชคดีจะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในรอบที่ 2, 3 และ 4 ได้อีก

เงื่อนไขการนำบัตรของขวัญออโรร่าไปแลกรับทองคำหรือสินค้าอื่นๆ ตามที่ระบุ ที่ห้างเพชรทองออโรร่า

 1. ในการรับรางวัล บัตรของขวัญออโรร่า มูลค่า 10,000 บาท ทางบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด ดำเนินการจัดทำบัตรของขวัญออโรร่า มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 ใบ เพื่อให้ผู้ได้รับรางวัลนำไปแลกรับทองคำหรือสินค้าอื่นๆ ตามที่ระบุได้ที่สาขาของบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด ตามที่กำหนด โดยชื่อที่ระบุบนบัตรของขวัญออโรร่า จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล
  หมายเหตุ บัตรของขวัญใช้แทนเงินสดและซื้อสินค้าทุกประเภทที่ห้างเพชรทองออโรร่าทุกสาขา (ยกเว้น ทองแท่ง 5 บาท และทองแท่ง 10 บาท)
 2. บัตรของขวัญออโรร่า มีอายุ 3 เดือน นับจากวันจัดส่งบัตรของขวัญ
 3. ผู้ได้รับรางวัลต้องแสดงบัตรของขวัญออโรร่า พร้อมบัตรประชาชน/สำเนาบัตรประชาชน (ต้องเป็นบุคคลที่ระบุบนบัตรของขวัญออโรร่า) เมื่อไปติดต่อขอแลกรับทองคำหรือสินค้าอื่นๆ ตามที่ระบุ ที่สาขาของบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด ตามที่กำหนด
 4. ในกรณีที่บุคคลที่ระบุบนบัตรของขวัญออโรร่า ไม่สามารถไปขอแลกรับทองคำหรือสินค้าอื่นๆ ตามที่ระบุ ที่สาขาของบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด ได้ด้วยตนเอง จะต้องจัดเตรียมเอกสารมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปแลกรับสินค้าแทน ดังนี้
  กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
  • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง ของผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน (“ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน” คือ บุคคลที่ไปแลกรับสินค้าที่สาขาของบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด)
  • หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
   หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถทำหนังสือมอบอำนาจได้ “ผู้มอบอำนาจ” สามารถเขียนระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน ลงบนสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ โดยเขียนระบุว่า บุคคลท่านนี้ (“ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน”) เป็นตัวแทนของข้าพเจ้าในการนำบัตรของขวัญออโรร่า ไปขอแลกรับทองคำหรือสินค้าอื่นๆ ตามที่ระบุ ที่สาขาของบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
  กรณีเป็นนิติบุคคล/หน่วยงาน/ร้านค้าที่มีทะเบียนพาณิชย์
  หน่วยงานหรือนิติบุคคล จะต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลธรรมดา (“ผู้รับมอบอำนาจ”) คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ไปแลกรับทองคำหรือสินค้าอื่นๆ ตามที่ระบุ ที่สาขาของบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด โดยหนังสือมอบอำนาจจะต้องประทับตราพร้อมลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานหรือนิติบุคคล และผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจพร้อมทั้งหลักฐานเกี่ยวกับหน่วยงานหรือนิติบุคคล และผู้มีอำนาจลงนามแทนหน่วยงานหรือนิติบุคคลให้ครบถ้วนด้วย
  • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง ของผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน (“ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน” คือ บุคคลที่ไปแลกรับสินค้าที่สาขาของบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด)
  • หนังสือรับรองบริษัท/หน่วยงาน หรือใบทะเบียนพาณิชย์ ตัวจริง พร้อมสำเนารับรองถูกต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานหรือนิติบุคคล พร้อมประทับตราบริษัท/หน่วยงาน
  • หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามตัวจริง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. เมื่อผู้ได้รับรางวัลได้รับบัตรของขวัญออโรร่าเรียบร้อยแล้ว หากของรางวัลเกิดการชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย หลังจากการรับรางวัลเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับรางวัลจะต้องดำเนินการประสานงานกับบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด ด้วยตนเอง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรของขวัญออโรร่า

 1. ผู้นำมาใช้ต้องแสดงบัตรของขวัญ พร้อมบัตรประชาชน/สำเนาบัตรประชาชน
 2. บัตรของขวัญใช้แทนเงินสดและซื้อสินค้าทุกประเภทที่ห้างเพชรทองออโรร่าทุกสาขา (ยกเว้น ทองแท่ง 5 บาท และทองแท่ง 10 บาท)
 3. กรณีเลือกสินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่ระบุบนบัตรของขวัญ ลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนต่างจากมูลค่าบัตรของขวัญเอง และกรณีเลือกสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่ระบุบนบัตรของขวัญ ทางออโรร่าจะไม่ทอนเป็นเงินสดให้
 4. บัตรของขวัญออโรร่ามีอายุ 3 เดือน นับจากวันจัดส่งบัตรของขวัญ
 5. บัตรของขวัญออโรร่า ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือแลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 6. กรณีบัตรของขวัญออโรร่าหมดอายุ – ทางออโรร่าขอสงวนสิทธิ์ไม่ชำระคืนยอดเงินที่เหลือในทุกกรณี
 7. กรณีบัตรของขวัญออโรร่าสูญหาย – ทางออโรร่าขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
line Add Buddy mart Line
เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่