close menu

การจัดส่งและบริหารสต๊อก ได้รับสินค้าครบตรงเวลา

  • มีการจัดการบริหารสต๊อก และการสั่งสินค้าอัตโนมัติผ่านระบบ
  • มีตารางเวลาการจัดส่งสินค้าเป็นรอบ
  • มีการขนส่งที่เป็นระเบียบ ปลอดภัย สินค้าครบ