close menu

ตารางกิจกรรมสัมมนาบัดดี้มาร์ท โชห่วยยุคใหม่ ติดสปีดยอดขาย ให้มั่งคั่งอย่างยั่งยืน
วันที่
จังหวัด สถานที่ เวลา มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน ลงทะเบียน
นครราชสีมา แม็คโคร สาขานครราชสีมา 10.00 - 12.00 น. 28 11 , 18 , 25 4 , 11 , 18 , 25 8 คลิก
ขอนแก่น แม็คโคร สาขาขอนแก่น 10.00 - 12.00 น. 27 , 28 11 , 18 , 25 4 , 11 , 18 , 25 5 คลิก
อุดรธานี แม็คโคร สาขาอุดรธานี 14.00 - 16.00 น. 27 , 28 11 , 18 , 25 4 , 11 , 18 , 25 5 คลิก
ร้อยเอ็ด แม็คโคร สาขาร้อยเอ็ด 10.00 - 12.00 น.
25 18 , 25 7 คลิก
มหาสารคาม แม็คโคร สาขามหาสารคาม 10.00 - 12.00 น. 20 11 4 , 25 8 คลิก
กาฬสินธุ์ แม็คโคร สาขากาฬสินธุ์ 10.00 - 12.00 น. 28 18 11 8 คลิก
บุรีรัมย์ โรงแรมครอสไวบ์บุรีรัมย์ 10.00-12.00 น.
14.00-16.00 น.

11

คลิก
บุรีรัมย์ แม็คโคร สาขาบุรีรัมย์ 10.00 - 12.00 น.
18 , 25 4 , 8 คลิก
สุรินทร์ โรงแรมทองธารินทร์ ห้องราชพฤกษ์ 10.00-12.00 น. 14.00-16.00 น.
12

คลิก
สุรินทร์  แม็คโคร สาขาสุรินทร์ 10.00 - 12.00 น.

4 , 18 , 25
คลิก
ศรีสะเกษ โรงแรมพรหมพิมาน ห้องพิกุลทอง ชั้น 3 10.00-12.00 น. 14.00-16.00 น.
18

คลิก
ศรีสะเกษ แม็คโคร สาขาศรีสะเกษ 10.00 - 12.00 น.

11 8 คลิก
อุบลราชธานี
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 13.00 - 15.45 น.
4

คลิก
อุบลราชธานี แม็คโคร สาขาอุบลราชธานี 10.00 - 12.00 น.
18 11 , 25 1 คลิก
อุบลราชธานี แม็คโคร สาขาวารินชำราบ 10.00 - 12.00 น. 18 , 25 4 , 18 7 คลิก
ชลบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินการ 13.00 - 15.45 น.


คลิก
ระยอง อยู่ระหว่างการดำเนินการ 13.00 - 15.45 น.


คลิก
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร 02-099-1555
Line: @Buddymart
Facebook: บัดดี้มาร์ท BuddyMart
www.buddymartstore.com/


line Add Buddy mart Line
เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่